สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2565

คำชี้แจง
การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2565
Pediatric Nursing Update 2022

1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น

2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

4. ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่  15 ตุลาคม 2565   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
หลังวันที่  15 ตุลาคม 2565   ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

5. การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ก่อนสมัครเข้าประชุมทาง Online กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนไปยัง สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-441330-7 และส่งภาพถ่าย/scan หลักฐานการโอนเงินไปพร้อมกับการสมัครออนไลน์ด้วย

6. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ ทาง E-mail : pnat2557@gmail.com

7. สมาชิกสมาคมฯ ที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ กรุณาศึกษารายละเอียดประกาศการให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอทุนประจำปี 2565 ก่อน  หากสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนต้องการยกเลิกการเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม       ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

การจองห้องพักโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ห้องระดับซูพีเรียร์ (รวมอาหารเช้า) โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
– ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,300 บาท / ห้อง / คืน
– ห้องพักคู่     ราคา 1,300 บาท / ห้อง / คืน
หากสนใจจองห้องพักสามารถกรอก แบบฟอร์มการจองห้องพัก ส่งไปยังโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 หรือติดต่อ คุณกุลิสรา โพธิ์เกตุ โทร 02-276-4567 ต่อ 8456