สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 32

คำชี้แจง
การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 32
Pediatric Nursing Update 2020

1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น

2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 32

3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

4. ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่  10 กรกฏาคม 2563   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
หลังวันที่  10 กรกฏาคม 2563   ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

5. การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ก่อนสมัครเข้าประชุมทาง Online กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนไปยัง สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-441330-7 และส่งภาพถ่าย/scan หลักฐานการโอนเงินไปพร้อมกับการสมัครออนไลน์ด้วย

6. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ ทาง E-mail : pnat2557@gmail.com

7. สมาชิกสมาคมฯ ที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ กรุณาศึกษารายละเอียดประกาศการให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอทุนประจำปี 2563 ก่อน  หากสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนต้องการยกเลิกการเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม       ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

การจองห้องพักโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ห้องระดับซูพีเรียร์ (รวมอาหารเช้า) โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
– ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,600 บาท / ห้อง / คืน
– ห้องพักคู่     ราคา 1,600 บาท / ห้อง / คืน
หากสนใจจองห้องพัก ติดต่อ คุณกุลิสรา โพธิ์เกตุ โทร 02-276-4567