วิสัยทัศน์
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทางการพยาบาลเด็กและครอบครัวในประเทศไทย และจะเป็นองค์กรผู้นำทางการพยาบาลเด็กในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ภายในปี พ.ศ. 2560