สมัครสมาชิกสมาคม

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย

1. ผู้สนใจสมัครสมาชิก กรุณาโอนเงินบำรุงสมาคมตลอดชีพ จำนวน 4,000 บาท ไปยัง สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-441330-7

2. กรอกข้อมูลในหน้าสมัครสมาชิก และส่งภาพถ่าย/ scan หลักฐานการโอนเงิน มาพร้อมกับการสมัคร online ด้วย

สมัครสมาชิกสมาคม