นวัตกรรม “หน้ากากผู้พิทักษ์”

นวัฒกรรม “หน้ากากผู้พิทักษ์” ชุลีพร ศรศรี หัวหน้าหอผู้ป่วยเจ้าฟ้ามหาจักรี 4