สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2566

คำชี้แจง
การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2566
Pediatric Nursing Update 2023

1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น

2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566

3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

4. ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่  5 มิถุนายน 2566   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
หลังวันที่  5 มิถุนายน 2566   ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

5. การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ก่อนสมัครเข้าประชุมทาง Online กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนไปยัง สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-441330-7 และส่งภาพถ่าย/scan หลักฐานการโอนเงินไปพร้อมกับการสมัครออนไลน์ด้วย

6. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ ทาง E-mail : pnat2557@gmail.com

7. สมาชิกสมาคมฯ ที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ กรุณาศึกษารายละเอียดประกาศการให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอทุนประจำปี 2566 ก่อน  หากสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนต้องการยกเลิกการเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม       ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

การจองห้องพักโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ห้องระดับซูพีเรียร์ (รวมอาหารเช้า) โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
– ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,500 บาท / ห้อง / คืน
– ห้องพักคู่     ราคา 1,500 บาท / ห้อง / คืน
หากสนใจจองห้องพักสามารถกรอก แบบฟอร์มการจองห้องพัก ส่งไปยังโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 หรือติดต่อ คุณกุลิสรา โพธิ์เกตุ โทร 02-276-4567 ต่อ 8456