สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567

คำชี้แจง
การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567
Pediatric Nursing Update 2024

1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น

2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567

3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2567
ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 

4. ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่  7 มิถุนายน 2567   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
หลังวันที่  7 มิถุนายน 2567   ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

5. การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ก่อนสมัครเข้าประชุมทาง Online กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนไปยัง สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-441330-7 และส่งภาพถ่าย/scan หลักฐานการโอนเงินไปพร้อมกับการสมัครออนไลน์ด้วย

6. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ ทาง E-mail : pnat2557@gmail.com

7. สมาชิกสมาคมฯ ที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ กรุณาศึกษารายละเอียดประกาศการให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอทุนประจำปี 2567 ก่อน  หากสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนต้องการยกเลิกการเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม       ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

การจองห้องพักโรงแรม ปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

ห้องพัก โรงแรม ปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
– ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,400 บาท / ห้อง / คืน  (รวมอาหารเช้า)
– ห้องพักคู่      ราคา 1,700 บาท / ห้อง / คืน  (รวมอาหารเช้า)
สนใจจองห้องพักกรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  02 628 1111 ต่อ 1342 – 1343  ฝ่ายสำรองห้องพัก

Map ที่ตั้งโรงแรม

หนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุม