สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 29

คำชี้แจง การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 29
Pediatric Nursing Update 2017

 

1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น

2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 29

3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (เรดิสัน เดิม) ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

4. ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่  16 พฤษภาคม 2560   ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท
หลังวันที่  16 พฤษภาคม 2560   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

5. การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ก่อนสมัครการประชุมทาง Online กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนไปยัง สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-441330-7 และส่งภาพถ่าย/scan หลักฐานการโอนเงินไปพร้อมกับการสมัครออนไลน์ด้วย

6. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ 097-2504120 หรือ E-mail : pnat2557@gmail.com

7. สมาชิกสมาคมฯที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการจะต้องดำเนินการสมัครทาง Online ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนและขอรับค่าลงทะเบียนคืนในวันที่ 5 มิถุนายน 2560  กรุณาศึกษา รายละเอียดการให้ทุนประชุมวิชาการ และ แบบขอรับทุนประชุมวิชาการ 29

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม       ตรวจสอบผลการลงทะเบียน