สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30

คำชี้แจง
การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30
Pediatric Nursing Update 2018

 

1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น

2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 30

3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (เรดิสัน เดิม) ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

4. ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่  11 พฤษภาคม 2561   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
หลังวันที่  11 พฤษภาคม 2561   ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

5. การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ก่อนสมัครการประชุมทาง Online กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนไปยัง สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-441330-7 และส่งภาพถ่าย/scan หลักฐานการโอนเงินไปพร้อมกับการสมัครออนไลน์ด้วย

6. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ 097-2504120 หรือ E-mail : pnat2557@gmail.com

7. สมาชิกสมาคมฯที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการจะต้องดำเนินการสมัครทาง Online ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนและขอรับค่าลงทะเบียนคืนในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรุณาศึกษารายละเอียดประกาศการให้ทุนฯ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอทุนประจำปี 2561 ก่อนสมัคร

หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมประชุม สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม       ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

การจองห้องพักโรงแรมโกลเด้นทิวลิป

ห้องระดับซูพีเรียร์ (รวมอาหารเช้า) โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
– ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,600 บาท / ห้อง / คืน
– ห้องพักคู่     ราคา 1,600 บาท / ห้อง / คืน
หากสนใจจองห้องพัก ติดต่อ คุณสุภา จูฑะพุทธิ โทร 02-612-8755 , 081-874-2830

>> Download แบบฟอร์มการจองห้องพัก <<