สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31

คำชี้แจง
การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31
Pediatric Nursing Update 2019

 

1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น

2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 31

3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

4. ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่  13 พฤษภาคม 2562   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
หลังวันที่  13 พฤษภาคม 2562   ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

5. การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ก่อนสมัครการประชุมทาง Online กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนไปยัง สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-441330-7 และส่งภาพถ่าย/scan หลักฐานการโอนเงินไปพร้อมกับการสมัครออนไลน์ด้วย

6. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ 097-250-4120 หรือ E-mail : pnat2557@gmail.com

7. สมาชิกสมาคมฯ ที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ กรุณาศึกษารายละเอียดประกาศการให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอทุนประจำปี 2562 ก่อนสมัคร

หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมประชุม สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม       ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

การจองห้องพักโรงแรมโกลเด้นทิวลิป

ห้องระดับซูพีเรียร์ (รวมอาหารเช้า) โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
– ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,700 บาท / ห้อง / คืน
– ห้องพักคู่     ราคา 1,700 บาท / ห้อง / คืน
หากสนใจจองห้องพัก ติดต่อ คุณสุภา จูฑะพุทธิ โทร 02-612-8755 , 081-874-2830