สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 28

คำชี้แจง การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 28
Pediatric Nursing Update 2016

 

1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 28

3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

4. ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่  1 มิถุนายน 2559   ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท
หลังวันที่  1 มิถุนายน 2559   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

5. การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ก่อนสมัครการประชุมทาง Online กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนไปยัง สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เลขที่บัญชี 016-441330-7 และส่งภาพถ่าย/ scan หลักฐานการโอนเงินไปพร้อมกับการสมัครออนไลน์ด้วย

6. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ 097-2504120 หรือ 02-4129079

7. สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ กรุณาศึกษา รายละเอียดการให้ทุนประชุมวิชาการ และ แบบขอรับทุนประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28