แสดงความยินดีกับ ผศ.ฉันทิกา จันทร์เปีย

ผศ.ฉันทิกา จันทร์เปีย
สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย

แสดงความยินดีกับ ผศ.ฉันทิกา จันทร์เปีย
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล