บทความน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น
 • 7 ตุลาคม 2558

  ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญของสังคม พ่อ แม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมและเลี้ยงดูให้เด็ก “ดีและเก่ง” มีหลักปฏิบัติดังนี้

  เคล็ดลับในการเลี้ยงดูเด็ก
 • 8 มิถุนายน 2555

  นิทาน สิ่งที่น่าสนใจ หลายๆคนชื่นชอบ มีอรรถรสชวนให้ติดตาม บ้างก็เล่าเป็นเพลงแหล่ เป็นเพลงกล่อมเด็ก ขึ้นกับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีการสืบทอดกันมา อาจมีต้นกำเนิดจากเรื่องจริง จินตนาการ ความเชื่อ

  ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น
 • 30 มิถุนายน 2552

  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาทางเพศเป็นปัญหาที่สำคัญเรื่องหนึ่งของเด็ก ไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสับสนทางเพศ การวางคัวที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่นหญิง – ชาย

  ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น
การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
 • 25 พฤศจิกายน 2558

  ท่านทราบหรือไม่ว่า โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในเด็กและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิด

  การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
 • 8 มิถุนายน 2555

  วันเพ็ญเดือนสิบสองปีนี้ตรงกับวันพฤหัสที่ 10 พ.ย.54 และเป็นวันที่ดิฉันโชคดีได้รับเลือกให้เป็นพยาบาลที่จะไปส่งผู้ป่วยเด็ก ไปโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ซึ่งตลอดอายุราชการ 26 ปี 6 เดือน 9 วัน

  ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น
 • 9 ธันวาคม 2553

  เมื่อ "มะเร็ง" เป็น "คนแปลกหน้า" ที่เข้ามาอยู่กับครอบครัวของเรา เราจึงต้อง "เรียนรู้" ที่จะ "อยู่" ร่วมกับคนแปลกหน้านั้นพร้อมๆ กับ "เรียนรู้" ที่จะช่วยวางแผน "การเดินทาง" ของผู้ที่อาจต้องเดินทาง

  บทความน่ารู้, การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
สาระน่ารู้สำหรับพยาบาล