Monthly Archives: January 2017

สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 29

คำชี้แจง การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 29 Pediatric Nursing Update 2017   1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น 2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 29 3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (เรดิสัน เดิม) ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 4. ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ … Continue reading

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 29