Category Archives: ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีและเก่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญของสังคม พ่อ แม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมและเลี้ยงดูให้เด็ก “ดีและเก่ง” มีหลักปฏิบัติดังนี้ 1 หลีกเลี่ยงการขู่ หรือบังคับให้เด็กทำในสิ่งที่ไม่อยากทำและต่อต้าน แต่ควรเลือกให้เด็กทำในสิ่งที่ เด็กสนใจ ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนใจยาวนาน มีสมาธิมากขึ้น และมีความสุขอยากจะค้นคว้าและเรียนรู้ยิ่งขึ้น พ่อ แม่หรือผู้เลี้ยงดูควรกล่าวชื่นชมในความตั้งใจและพยายามเรียนรู้ของเด็ก หลีกเลี่ยงการตำหนิ ติเตียน หรือดุว่าเมื่อเด็กทำได้ไม่ดี หรือทำได้ไม่ถูกใจ 2 หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการสื่อสาร/สอน เพราะจะทำให้เด็กเกิดความกดดัน และเป็นภาพที่เลวร้ายในใจ 3 หลีกเลี่ยงการคาดหวังในสิ่งที่เกินวัย หรือไม่ควรประคบประหงม/ปกป้องจนเกินไป ควรฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเอง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในตัวเด็ก ทำให้รู้จักพึ่งพาตัวเอง และเกิดความภูมิใจเมื่อทำได้ด้วยตนเอง 4 สอนและเป็นตัวอย่างในการเข้าอกเข้าใจ และเห็นใจผู้อื่น เพื่อให้เด็กได้ซึมซับและประพฤติตามโดยพ่อ … Continue reading

Posted in ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น, บทความน่ารู้ | Comments Off on เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีและเก่ง

นิทาน… เรื่องเล่นเล่น

นางสาวสมศรี  แสงสว่างชัย หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก และพยาบาลชำนาญการ  หน่วยพัฒนาการเด็ก งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช นิทาน  สิ่งที่น่าสนใจ หลายๆคนชื่นชอบ มีอรรถรสชวนให้ติดตาม บ้างก็เล่าเป็นเพลงแหล่  เป็นเพลงกล่อมเด็ก  ขึ้นกับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งมีการสืบทอดกันมา อาจมีต้นกำเนิดจากเรื่องจริง จินตนาการ  ความเชื่อ หรือสิ่งที่ปฏิบัติตามๆกันมา นำมาเขียนเป็นร้อยกรองร้อยแก้ว  ให้มีความหลากหลาย  ซึ่งเป็นพื้นฐานการเล่นแบบหนึ่ง ปัจจุบันจะเห็นนิทานในรูปแบบหนังสือที่มีรูปภาพสวยงาม ชวนให้สนใจมากขึ้น  ซึ่งนิทานเป็นส่วนหนึ่งของการเล่น  เด็กๆชอบให้เล่านิทาน ถ้าเป็นผู้มีลีลาท่าทางมีการทำน้ำเสียงสูงๆต่ำๆ หรือมีทำนองเล่าขานเป็นกลอน  เด็กจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ นิ่ง ฟังอย่างใจจดใจจ่อ  ถ้ามีอุปกรณ์ประกอบการเล่าด้วยก็ช่วยดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น ในบางครั้งเด็กอาจไม่เข้าใจเรื่องราว แต่ก็เพลินเพลิดมาก เด็กๆที่เข้าใจภาษา จะสร้างภาพขึ้นในสมอง มีการทำงานของสมองในหลายๆส่วน  ถ้าได้เล่านิทานหลายๆเรื่อง และซ้ำๆจะทำให้สมองมีการสร้างเครือข่ายเส้นใยประสาทมากขึ้น … Continue reading

Posted in ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น, บทความน่ารู้ | Comments Off on นิทาน… เรื่องเล่นเล่น

ครอบครัวกับเพศศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาทางเพศเป็นปัญหาที่สำคัญเรื่องหนึ่งของเด็ก ไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสับสนทางเพศ การวางคัวที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่นหญิง – ชาย การลวนลามทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อันนำไปสู่การตั้งครรภ์ ทำแท้ง ติดโรคโดยเฉพาะโรคเอดส์ ซึ่งจะทำลายอนาคตที่ดีของบุตรหลานของท่าน ผู้ที่จะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุดคือพ่อแม่และคนในครอบครัวเพราะ ครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมที่มีความสำคัญที่สุดในการหล่อหลอมเด็กมาตั้งแต่ เกิด และเป็นผู้วางรากฐานทั้งในเรื่องความคิด ความสามารถ วิธีการแก้ปัญหา ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม พ่อแม่และผู้ใหญ่ควรเลี้ยงดูเด็กให้พึงพอใจในตนเอง รักตัวเอง นับถือผู้อื่นมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่เหมาะสมในเรื่องเพศ การที่พ่อแม่จะสอนลูกในเรื่องเพศศึกษาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็คงไม่ยากเกินไปถ้าทุกท่านเห็นความสำคัญและมีความตั้งใจ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า เพศศึกษา เสียก่อนว่าคืออะไร ซึ่ง รศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น บอกว่า … Continue reading

Posted in ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น, บทความน่ารู้ | Comments Off on ครอบครัวกับเพศศึกษา