Category Archives: การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ

มารู้จักโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็กกันเถอะ 

อ.ดร. อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ท่านทราบหรือไม่ว่า โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในเด็กและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิด  จากสถิติทั้งในและต่างประเทศพบเด็กเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดถึงร้อยละ 70-80 ของโรคหัวใจในเด็กทั้งหมด สำหรับในประเทศไทย พบว่าในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่เป็นโรคหัวใจ 7,000 – 10,000 คน ดังนั้น โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจึงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดคืออะไร โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เกิดจากความผิดปกติของขั้นตอนการสร้างหัวใจตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา พบโรคนี้ในทารกแรกเกิดมีชีวิตถึง 8 ใน 1,000 คน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 50 ไม่มีอาการ ที่เหลือมีอาการเขียว หรือ หัวใจวายร่วมด้วยอย่างละเท่าๆกัน ที่อาจเสียชีวิตก่อนเกิด บางรายเริ่มมีอาการหรือตรวจพบตั้งแต่แรกเกิด หรือ ตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติในสัปดาห์แรก บางรายตรวจพบเมื่ออกจากโรงพยาบาลหลังคลอด หรือ … Continue reading

Posted in การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ, บทความน่ารู้ | Tagged | Comments Off on มารู้จักโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็กกันเถอะ 

ถึงคราว…ดาวกระจาย

เรื่องเล่า :  ถึงคราว…ดาวกระจาย ประสบการณ์การส่งต่อผู้ป่วยในภาวะวิกฤตน้ำท่วม 2554 ของหน่วยทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นางอนงค์ สุขโข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางบุณณดา วงศ์จารุพรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร วันเพ็ญเดือนสิบสองปีนี้ตรงกับวันพฤหัสที่ 10 พ.ย.54 และเป็นวันที่ดิฉันโชคดีได้รับเลือกให้เป็นพยาบาลที่จะไปส่งผู้ป่วยเด็ก ไปโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ซึ่งตลอดอายุราชการ 26 ปี 6 เดือน 9 วัน ของดิฉันไม่เคยทำหน้าที่นี้มาก่อนเลย ก่อนหน้านี้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ลุ้นมาตลอดว่าจะโชคดีได้ไปส่งเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดย เฮลิคอปเตอร์หรือเปล่า เพราะโดยส่วนตัวแล้วดิฉันกลัวการนั่งเครื่องบินมาก จึงมีความวิตกกังวลมาตลอด สุดท้ายก็มีน้องพยาบาลผู้โชคดีได้ทำหน้าที่นี้ไปก่อนแล้ว เด็กหญิง…….. อายุ … Continue reading

Posted in การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ, บทความน่ารู้ | Comments Off on ถึงคราว…ดาวกระจาย

การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย มุมมองของครอบครัว

อภิชญา  วรพันธ์ เมื่อ “มะเร็ง” เป็น “คนแปลกหน้า” ที่เข้ามาอยู่กับครอบครัวของเรา เราจึงต้อง “เรียนรู้” ที่จะ “อยู่” ร่วมกับคนแปลกหน้านั้นพร้อมๆ กับ “เรียนรู้” ที่จะช่วยวางแผน “การเดินทาง”  ของผู้ที่อาจต้องเดินทางและ “เรียนรู้”การมีชีวิตอยู่ของคนในครอบครัวที่จะต้องดำเนินต่อไปซึ่งเป็น เรื่องที่เราต้อง “ ออกแบบการดำเนินชีวิต ” การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย : มุมมองของครอบครัว โดย อภิชญา  วรพันธ์   เพื่อการต่อสู้  “ อย่างพอเหมาะ ” เพื่อการมีชีวิตอยู่  “ อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ”  ในทุกๆ วัน … Continue reading

Posted in การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ, บทความน่ารู้ | Comments Off on การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย มุมมองของครอบครัว