Monthly Archives: February 2015

ถึงคราว…ดาวกระจาย

เรื่องเล่า :  ถึงคราว…ดาวกระจาย ประสบการณ์การส่งต่อผู้ป่วยในภาวะวิกฤตน้ำท่วม 2554 ของหน่วยทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นางอนงค์ สุขโข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางบุณณดา วงศ์จารุพรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร วันเพ็ญเดือนสิบสองปีนี้ตรงกับวันพฤหัสที่ 10 พ.ย.54 และเป็นวันที่ดิฉันโชคดีได้รับเลือกให้เป็นพยาบาลที่จะไปส่งผู้ป่วยเด็ก ไปโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ซึ่งตลอดอายุราชการ 26 ปี 6 เดือน 9 วัน ของดิฉันไม่เคยทำหน้าที่นี้มาก่อนเลย ก่อนหน้านี้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ลุ้นมาตลอดว่าจะโชคดีได้ไปส่งเด็กที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดย เฮลิคอปเตอร์หรือเปล่า เพราะโดยส่วนตัวแล้วดิฉันกลัวการนั่งเครื่องบินมาก จึงมีความวิตกกังวลมาตลอด สุดท้ายก็มีน้องพยาบาลผู้โชคดีได้ทำหน้าที่นี้ไปก่อนแล้ว เด็กหญิง…….. อายุ … Continue reading

Posted in การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ, บทความน่ารู้ | Comments Off on ถึงคราว…ดาวกระจาย

นิทาน… เรื่องเล่นเล่น

นางสาวสมศรี  แสงสว่างชัย หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก และพยาบาลชำนาญการ  หน่วยพัฒนาการเด็ก งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช นิทาน  สิ่งที่น่าสนใจ หลายๆคนชื่นชอบ มีอรรถรสชวนให้ติดตาม บ้างก็เล่าเป็นเพลงแหล่  เป็นเพลงกล่อมเด็ก  ขึ้นกับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งมีการสืบทอดกันมา อาจมีต้นกำเนิดจากเรื่องจริง จินตนาการ  ความเชื่อ หรือสิ่งที่ปฏิบัติตามๆกันมา นำมาเขียนเป็นร้อยกรองร้อยแก้ว  ให้มีความหลากหลาย  ซึ่งเป็นพื้นฐานการเล่นแบบหนึ่ง ปัจจุบันจะเห็นนิทานในรูปแบบหนังสือที่มีรูปภาพสวยงาม ชวนให้สนใจมากขึ้น  ซึ่งนิทานเป็นส่วนหนึ่งของการเล่น  เด็กๆชอบให้เล่านิทาน ถ้าเป็นผู้มีลีลาท่าทางมีการทำน้ำเสียงสูงๆต่ำๆ หรือมีทำนองเล่าขานเป็นกลอน  เด็กจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ นิ่ง ฟังอย่างใจจดใจจ่อ  ถ้ามีอุปกรณ์ประกอบการเล่าด้วยก็ช่วยดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น ในบางครั้งเด็กอาจไม่เข้าใจเรื่องราว แต่ก็เพลินเพลิดมาก เด็กๆที่เข้าใจภาษา จะสร้างภาพขึ้นในสมอง มีการทำงานของสมองในหลายๆส่วน  ถ้าได้เล่านิทานหลายๆเรื่อง และซ้ำๆจะทำให้สมองมีการสร้างเครือข่ายเส้นใยประสาทมากขึ้น … Continue reading

Posted in ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น, บทความน่ารู้ | Comments Off on นิทาน… เรื่องเล่นเล่น

ครอบครัวกับเพศศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาทางเพศเป็นปัญหาที่สำคัญเรื่องหนึ่งของเด็ก ไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสับสนทางเพศ การวางคัวที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่นหญิง – ชาย การลวนลามทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อันนำไปสู่การตั้งครรภ์ ทำแท้ง ติดโรคโดยเฉพาะโรคเอดส์ ซึ่งจะทำลายอนาคตที่ดีของบุตรหลานของท่าน ผู้ที่จะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุดคือพ่อแม่และคนในครอบครัวเพราะ ครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมที่มีความสำคัญที่สุดในการหล่อหลอมเด็กมาตั้งแต่ เกิด และเป็นผู้วางรากฐานทั้งในเรื่องความคิด ความสามารถ วิธีการแก้ปัญหา ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม พ่อแม่และผู้ใหญ่ควรเลี้ยงดูเด็กให้พึงพอใจในตนเอง รักตัวเอง นับถือผู้อื่นมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่เหมาะสมในเรื่องเพศ การที่พ่อแม่จะสอนลูกในเรื่องเพศศึกษาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็คงไม่ยากเกินไปถ้าทุกท่านเห็นความสำคัญและมีความตั้งใจ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า เพศศึกษา เสียก่อนว่าคืออะไร ซึ่ง รศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น บอกว่า … Continue reading

Posted in ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น, บทความน่ารู้ | Comments Off on ครอบครัวกับเพศศึกษา

การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีจอประสาทตาผิดปกติ

ณัฐสุดา  เสมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยอาคารสถาบันฯ 5บี  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ความ หมาย Retinopathy of Prematurity  (ROP)  หรือชื่อเดิมคือ Retrolental fibroplasia เป็นโรคของจอประสาทตาที่พบในทารกที่คลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักแรกเกิดน้อย อันเนื่องมาจากความผิดปกติในการสร้างเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาและแสดง อาการทางคลินิกในลักษณะของ proliferative vitreoretinopathy ซึ่งแม้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะหายเองได้ก็ตาม แต่ในรายที่มีการดำเนินโรคไปสู่ระยะรุนแรง  จอประสาทตาจะถูกดึงรั้งจนหลุดลอก ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียสายตาจนถึงขั้นตาบอดได้ ปัจจัยเสี่ยงของโรค ROP ปัจจัยเสี่ยงหลักคือ ภาวะ immature  retina ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดน้อย ยิ่งทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม ลงมา หรือมีอายุครรภ์ (GA) น้อยกว่า 32 สัปดาห์ … Continue reading

Posted in บทความน่ารู้, สาระน่ารู้สำหรับพยาบาล | Comments Off on การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีจอประสาทตาผิดปกติ

การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย มุมมองของครอบครัว

อภิชญา  วรพันธ์ เมื่อ “มะเร็ง” เป็น “คนแปลกหน้า” ที่เข้ามาอยู่กับครอบครัวของเรา เราจึงต้อง “เรียนรู้” ที่จะ “อยู่” ร่วมกับคนแปลกหน้านั้นพร้อมๆ กับ “เรียนรู้” ที่จะช่วยวางแผน “การเดินทาง”  ของผู้ที่อาจต้องเดินทางและ “เรียนรู้”การมีชีวิตอยู่ของคนในครอบครัวที่จะต้องดำเนินต่อไปซึ่งเป็น เรื่องที่เราต้อง “ ออกแบบการดำเนินชีวิต ” การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย : มุมมองของครอบครัว โดย อภิชญา  วรพันธ์   เพื่อการต่อสู้  “ อย่างพอเหมาะ ” เพื่อการมีชีวิตอยู่  “ อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ”  ในทุกๆ วัน … Continue reading

Posted in การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ, บทความน่ารู้ | Comments Off on การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย มุมมองของครอบครัว

การพัฒนาต่อยอดระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กมะเร็งระยะสุดท้าย

นางเกศินี ซอสตัส บุณยวัฒนางกุล บทนำทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มีเกิด และมีดับ ตั้งแต่คนเราเกิด มีชีวิตอยู่รอด และที่สุดต้องตายแม้กระทั่ง สัตว์ นก ปลา พืช เกิดแล้วก็ต้องตาย เช่น ต้นไม้จากต้นเล็ก โตขึ้นมีชีวิต  เมื่อใบไม้แก่สีเหลืองก็จะร่วงสู่พื้น ดังนั้น    เกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยได้นึกถึง ความตายเป็นวงจรปกติในชีวิตเราทุกคน 1 เมื่อ ความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทุกคนเกิดมาต้องตายและเผชิญกับสภาวะใกล้ตาย “นี่คือความจริงที่หนีไม่พ้น” แต่ไม่มีใครคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะเกิดเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และความตายไม่จำกัดที่จะเกิดเฉพาะในผู้สูงอายุหรือคนแก่เท่านั้น ในเด็ก คนหนุ่มสาวก็สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ในสถานการณ์หรือสภาวะที่แตกต่างกันไป2-3 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในเด็กและผู้ใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงและแตกต่าง4-6 … Continue reading

Posted in บทความน่ารู้, สาระน่ารู้สำหรับพยาบาล | Comments Off on การพัฒนาต่อยอดระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กมะเร็งระยะสุดท้าย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ELNEC

ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ End of Life Nursing Education Course (ELNEC) ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัว ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัว โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย Dr.Brian Greffe    Nancy King จากสหรัฐอเมริกา รศ.นพ.อิศรางค์  นุชประยูร การประชุมครั้งนี้ได้รับอนุมัติหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จากสภาการพยาบาล จำนวน 16  หน่วยคะแนน สำหรับเอกสารประกอบการประชุมจะเผยแพร่บน website นี้ต่อไป

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on การประชุมเชิงปฏิบัติการ ELNEC

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Pediatric Palliative Care

ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Pediatric Palliative Care : CNPG Development ในวัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 6/2 อาคาร นครินทรศรี สภาการพยาบาล ในบริเวณกระทรวงสาธารสุข

Posted in ข่าวกิจกรรมสมาคม, ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on การประชุมเชิงปฏิบัติการ Pediatric Palliative Care