Category Archives: สาระน่ารู้สำหรับพยาบาล

นวัตกรรม “หน้ากากผู้พิทักษ์”

Posted in บทความน่ารู้, สาระน่ารู้สำหรับพยาบาล | Comments Off on นวัตกรรม “หน้ากากผู้พิทักษ์”

การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีจอประสาทตาผิดปกติ

ณัฐสุดา  เสมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยอาคารสถาบันฯ 5บี  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ความ หมาย Retinopathy of Prematurity  (ROP)  หรือชื่อเดิมคือ Retrolental fibroplasia เป็นโรคของจอประสาทตาที่พบในทารกที่คลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักแรกเกิดน้อย อันเนื่องมาจากความผิดปกติในการสร้างเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาและแสดง อาการทางคลินิกในลักษณะของ proliferative vitreoretinopathy ซึ่งแม้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะหายเองได้ก็ตาม แต่ในรายที่มีการดำเนินโรคไปสู่ระยะรุนแรง  จอประสาทตาจะถูกดึงรั้งจนหลุดลอก ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียสายตาจนถึงขั้นตาบอดได้ ปัจจัยเสี่ยงของโรค ROP ปัจจัยเสี่ยงหลักคือ ภาวะ immature  retina ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดน้อย ยิ่งทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม ลงมา หรือมีอายุครรภ์ (GA) น้อยกว่า 32 สัปดาห์ … Continue reading

Posted in บทความน่ารู้, สาระน่ารู้สำหรับพยาบาล | Comments Off on การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีจอประสาทตาผิดปกติ

การพัฒนาต่อยอดระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กมะเร็งระยะสุดท้าย

นางเกศินี ซอสตัส บุณยวัฒนางกุล บทนำทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มีเกิด และมีดับ ตั้งแต่คนเราเกิด มีชีวิตอยู่รอด และที่สุดต้องตายแม้กระทั่ง สัตว์ นก ปลา พืช เกิดแล้วก็ต้องตาย เช่น ต้นไม้จากต้นเล็ก โตขึ้นมีชีวิต  เมื่อใบไม้แก่สีเหลืองก็จะร่วงสู่พื้น ดังนั้น    เกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยได้นึกถึง ความตายเป็นวงจรปกติในชีวิตเราทุกคน 1 เมื่อ ความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทุกคนเกิดมาต้องตายและเผชิญกับสภาวะใกล้ตาย “นี่คือความจริงที่หนีไม่พ้น” แต่ไม่มีใครคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะเกิดเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และความตายไม่จำกัดที่จะเกิดเฉพาะในผู้สูงอายุหรือคนแก่เท่านั้น ในเด็ก คนหนุ่มสาวก็สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ในสถานการณ์หรือสภาวะที่แตกต่างกันไป2-3 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในเด็กและผู้ใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงและแตกต่าง4-6 … Continue reading

Posted in บทความน่ารู้, สาระน่ารู้สำหรับพยาบาล | Comments Off on การพัฒนาต่อยอดระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กมะเร็งระยะสุดท้าย