Monthly Archives: January 2019

คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31

คำชี้แจง สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทยที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฯ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ผู้ที่มีสิทธิขอทุนเข้าร่วมประชุมในปี 2562 คือ ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปี 2559, 2560 และ 2561 ตรวจสอบ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2559 , รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2560 และ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2561 2. ผู้ขอรับทุนฯ Download แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน จาก www.thaichildhealth.com และเขียนแบบขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ส่งสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ทาง E-mail : pnat2557@gmail.com 3. คณะกรรมการสมาคมฯ … Continue reading

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31

สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31

คำชี้แจง การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31 Pediatric Nursing Update 2019   1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น 2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 31 3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 4. ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่  13 … Continue reading

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 31

การประชุมวิชาการ Pre – Congress สมาคมโภชนาการเด็กฯ

กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on การประชุมวิชาการ Pre – Congress สมาคมโภชนาการเด็กฯ