Monthly Archives: February 2018

สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30

คำชี้แจง การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 Pediatric Nursing Update 2018   1. การสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จะรับสมัครทาง Online เท่านั้น 2. อ่าน รายละเอียดโครงการ และ กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 30 3. วัน – เวลาและสถานที่ประชุม : วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน (เรดิสัน เดิม) ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 4. ค่าลงทะเบียน … Continue reading

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30

คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30

คำชี้แจง สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30   สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทยที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมฯ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ผู้ที่มีสิทธิขอทุนเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คือ ผู้ที่ไม่ได้รับทุนในปี 2559 และ 2560 ตรวจสอบ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2559 และ รายชื่อผู้ขอรับทุนปี 2560 2. ดำเนินการสมัครเข้าร่วมประชุมทาง Online ที่ www.thaichildhealth.com/สมัครประชุมวิชาการ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนและขอรับค่าลงทะเบียนคืนในวันที่ 4 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00 – 16.00 น. … Continue reading

Posted in ข่าวสารกิจกรรม | Comments Off on คำชี้แจงสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30