Category Archives: บทความน่ารู้

ครอบครัวกับเพศศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาทางเพศเป็นปัญหาที่สำคัญเรื่องหนึ่งของเด็ก ไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสับสนทางเพศ การวางคัวที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่นหญิง – ชาย การลวนลามทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อันนำไปสู่การตั้งครรภ์ ทำแท้ง ติดโรคโดยเฉพาะโรคเอดส์ ซึ่งจะทำลายอนาคตที่ดีของบุตรหลานของท่าน ผู้ที่จะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ดีที่สุดคือพ่อแม่และคนในครอบครัวเพราะ ครอบครัวเป็นหน่วยของสังคมที่มีความสำคัญที่สุดในการหล่อหลอมเด็กมาตั้งแต่ เกิด และเป็นผู้วางรากฐานทั้งในเรื่องความคิด ความสามารถ วิธีการแก้ปัญหา ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม พ่อแม่และผู้ใหญ่ควรเลี้ยงดูเด็กให้พึงพอใจในตนเอง รักตัวเอง นับถือผู้อื่นมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่เหมาะสมในเรื่องเพศ การที่พ่อแม่จะสอนลูกในเรื่องเพศศึกษาไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็คงไม่ยากเกินไปถ้าทุกท่านเห็นความสำคัญและมีความตั้งใจ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า เพศศึกษา เสียก่อนว่าคืออะไร ซึ่ง รศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น บอกว่า … Continue reading

Posted in ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น, บทความน่ารู้ | Comments Off on ครอบครัวกับเพศศึกษา

การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีจอประสาทตาผิดปกติ

ณัฐสุดา  เสมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยอาคารสถาบันฯ 5บี  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ความ หมาย Retinopathy of Prematurity  (ROP)  หรือชื่อเดิมคือ Retrolental fibroplasia เป็นโรคของจอประสาทตาที่พบในทารกที่คลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักแรกเกิดน้อย อันเนื่องมาจากความผิดปกติในการสร้างเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาและแสดง อาการทางคลินิกในลักษณะของ proliferative vitreoretinopathy ซึ่งแม้ว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะหายเองได้ก็ตาม แต่ในรายที่มีการดำเนินโรคไปสู่ระยะรุนแรง  จอประสาทตาจะถูกดึงรั้งจนหลุดลอก ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียสายตาจนถึงขั้นตาบอดได้ ปัจจัยเสี่ยงของโรค ROP ปัจจัยเสี่ยงหลักคือ ภาวะ immature  retina ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดน้อย ยิ่งทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม ลงมา หรือมีอายุครรภ์ (GA) น้อยกว่า 32 สัปดาห์ … Continue reading

Posted in บทความน่ารู้, สาระน่ารู้สำหรับพยาบาล | Comments Off on การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีจอประสาทตาผิดปกติ

การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย มุมมองของครอบครัว

อภิชญา  วรพันธ์ เมื่อ “มะเร็ง” เป็น “คนแปลกหน้า” ที่เข้ามาอยู่กับครอบครัวของเรา เราจึงต้อง “เรียนรู้” ที่จะ “อยู่” ร่วมกับคนแปลกหน้านั้นพร้อมๆ กับ “เรียนรู้” ที่จะช่วยวางแผน “การเดินทาง”  ของผู้ที่อาจต้องเดินทางและ “เรียนรู้”การมีชีวิตอยู่ของคนในครอบครัวที่จะต้องดำเนินต่อไปซึ่งเป็น เรื่องที่เราต้อง “ ออกแบบการดำเนินชีวิต ” การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย : มุมมองของครอบครัว โดย อภิชญา  วรพันธ์   เพื่อการต่อสู้  “ อย่างพอเหมาะ ” เพื่อการมีชีวิตอยู่  “ อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ”  ในทุกๆ วัน … Continue reading

Posted in การดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ, บทความน่ารู้ | Comments Off on การดูแลผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้าย มุมมองของครอบครัว

การพัฒนาต่อยอดระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กมะเร็งระยะสุดท้าย

นางเกศินี ซอสตัส บุณยวัฒนางกุล บทนำทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มีเกิด และมีดับ ตั้งแต่คนเราเกิด มีชีวิตอยู่รอด และที่สุดต้องตายแม้กระทั่ง สัตว์ นก ปลา พืช เกิดแล้วก็ต้องตาย เช่น ต้นไม้จากต้นเล็ก โตขึ้นมีชีวิต  เมื่อใบไม้แก่สีเหลืองก็จะร่วงสู่พื้น ดังนั้น    เกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยได้นึกถึง ความตายเป็นวงจรปกติในชีวิตเราทุกคน 1 เมื่อ ความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทุกคนเกิดมาต้องตายและเผชิญกับสภาวะใกล้ตาย “นี่คือความจริงที่หนีไม่พ้น” แต่ไม่มีใครคาดการณ์ได้แน่นอนว่าจะเกิดเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และความตายไม่จำกัดที่จะเกิดเฉพาะในผู้สูงอายุหรือคนแก่เท่านั้น ในเด็ก คนหนุ่มสาวก็สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ในสถานการณ์หรือสภาวะที่แตกต่างกันไป2-3 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในเด็กและผู้ใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงและแตกต่าง4-6 … Continue reading

Posted in บทความน่ารู้, สาระน่ารู้สำหรับพยาบาล | Comments Off on การพัฒนาต่อยอดระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กมะเร็งระยะสุดท้าย